Hot News :
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 17:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างยกระดับถนนโดยการลงหินคลุกเพื่อยกระดับถนน (จากบ้านนางยุพิณ ภิสาภัย-สี่แยกวัด)บ้านกุดชุม หมู่1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างยกระดับถนนโดยการลงหินคลุกเพื่อยกระดับถนน (จากบ้านนางยุพิณ ภิสาภัย-สี่แยกวัด)บ้านกุดชุม หมู่1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างยกระดับถนนโดยการสงหินคลุกเพื่อยกระดับถนน (จากบ้านนางยุพิณ ภิสาภัย-สี่แยกวัด)บ้านกุดชุม หมู่1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคประเสริฐทรัพย์วัสดุก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ