Hot News :
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 18:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการซ่อมแซมรั้วล้อมรอบบรบิเวณศูนย์พัมนาเด็กเล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมรั้วล้อมรอบบรบิเวณศูนย์พัมนาเด็กเล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมรั้วล้อมรอบบรบิเวณศูนย์พัมนาเด็กเล็ก บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิรัตน์ ธานี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ