Hot News :
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 09:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นทางบ้านสามหลัง-ทางไปบ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นทางบ้านสามหลัง-ทางไปบ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นทางบ้านสามหลัง-ทางไปบ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหฤษฎ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 488,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ