วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 16:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางขึ้นสถานีสูบน้ำหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางขึ้นสถานีสูบน้ำหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางขึ้นสถานีสูบน้ำหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ร้านวรวุฒิการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ