Hot News :
วันพุธ, 13 มกราคม 2564 15:20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 (จากที่ นายวันดี สมสุข-แนวเขตตำบลหนองกินเพล-ตำบลบุ่งหวาย) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 (จากที่ นายวันดี สมสุข-แนวเขตตำบลหนองกินเพล-ตำบลบุ่งหวาย) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 (จากที่ นายวันดี สมสุข-แนวเขตตำบลหนองกินเพล-ตำบลบุ่งหวาย) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทรัพย์วัสดุก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 297,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ