Hot News :

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น อบ.ถ.๑๐๐-๐๒ สายบ้านโนนงาม หมู่ ๗ ตำบลตาเกา - บ้านแสนถาวร หมู่ ๕ ตำบลไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563 21:14

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น อบ.ถ.๑๐๐-๐๒ สายบ้านโนนงาม หมู่ ๗ ตำบลตาเกา - บ้านแสนถาวร หมู่ ๕ ตำบลไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน4,005,000บาท (สี่ล้านห้าพันบาทถ้วน) จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  27 มีนาคม 2563

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ