Hot News :

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นบ้านสามหลัง-บ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 08 เมษายน 2565 15:03

     ประกาศราคากลางประกวดราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4 เส้นบ้านสามหลัง-บ้านโพธิ์มูล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน ได้รับจัดสรร 498,600 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 จำนวน 498,600 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ