Hot News :

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 เส้นทางเข้าชุมชนร่วมใจ บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2565 15:49

     ประกาศราคากลางประกวดราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 เส้นทางเข้าชุมชนร่วมใจ บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน ได้รับจัดสรร 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จำนวน50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ