เรื่อง แต่งตั้งเป็นทีมพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่นการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์, 29 เมษายน 2565 10:19
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ที่ประชุมฯได้ให้ประธานคณะกรรมการ ศจพ.อ. นำเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบและรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ PMAP รวมถึงข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง กลุ่มเปราะบาง พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดกรองและจำแนกครัวเรือนเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม และได้ดำเนินการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงดำเนินงานตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ