วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 11:33

ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหญ่ โดยการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหญ่ โดยการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน ราคากลาง 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ