Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 เส้นทางซอยบ้านแม่ย่า ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564 14:41

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 เส้นทางซอยบ้านแม่ย่า ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 เส้นทางซอยบ้านแม่ย่า ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคไพจิตร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริหาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 166,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ