Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถมบดอัดดินถนนรอบสองของหมู่บ้าน บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 เส้นทางบ้านนางสมจิตร วงษ์ปัญญา-เถียงพ่อห่วง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 16:08

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถมบดอัดดินถนนรอบสองของหมู่บ้าน บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 เส้นทางบ้านนางสมจิตร วงษ์ปัญญา-เถียงพ่อห่วง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถมบดอัดดินถนนรอบสองของหมู่บ้าน บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 เส้นทางบ้านนางสมจิตร วงษ์ปัญญา-เถียงพ่อห่วง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทรัพย์วัสดุก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริหาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 457,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ