Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต เส้นทางจากต้นฉ่ำฉาไปร้านซ่อมรถโค้งกลับมาต้นฉ่ำฉาไปกกไฮ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 10:11

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต เส้นทางจากต้นฉ่ำฉาไปร้านซ่อมรถโค้งกลับมาต้นฉ่ำฉาไปกกไฮ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต เส้นทางจากต้นฉ่ำฉาไปร้านซ่อมรถโค้งกลับมาต้นฉ่ำฉาไปกกไฮ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลลำปางก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ