Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหญ่ โดยการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 10:27

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหญ่ โดยการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหญ่ โดยการทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ไตรรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 149,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ