Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 เส้นทางข้างศาลาขาว-ทางลงกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 15:33

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 เส้นทางข้างศาลาขาว-ทางลงกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากกุดหวาย หมู่ที่ 6 เส้นทางข้างศาลาขาว-ทางลงกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหฤษฎ์การโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ