Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานหลังใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 15:39

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานหลังใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานหลังใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลกำหนด ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูบีเอส เอ็นจิเนียริ่ง (ให้บริหาร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 222,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ