ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 เส้นทางหน้าบ้านนายพิสิษฐ์ โลมากาล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 15 มีนาคม 2565 10:10

     ประกาศราคากลางประกวดราคากลางก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสาย หมู่ที่ 5 เส้นทางหน้าบ้านนายพิสิษฐ์ โลมากาล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน ได้รับจัดสรร 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 13,800 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ