Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 เส้นทางเข้าชุมชนร่วมใจ บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565 16:00

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 เส้นทางเข้าชุมชนร่วมใจ บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 เส้นทางเข้าชุมชนร่วมใจ บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ชนะเสนอการเสนอราคา ได้แก่ นายกนกศักดิ์ สมชม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ