Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านทางสาย) หมู่ที่ 9 บ้านทางสายใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565 16:10

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านทางสาย) หมู่ที่ 9 บ้านทางสายใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 226 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านทางสาย) หมู่ที่ 9 บ้านทางสายใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ชนะเสนอการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่เงินแอสฟัลท์ติกแพล้นท์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ