Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ได้จัดทำโครงการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

[ 25-07-2565 ] Hits:33

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนวัยใสรู้เท่าทันเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์

วันนี้ ท่านนายกอุทิศ ประดิษฐศิลป์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เดินทางมาเป็นประธานพิธีโครงการกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนวัยใสรู้เท่าทันเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ สวนสัตว์อุบลราชธานี  

[ 21-07-2565 ] Hits:27

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรที่ปฎิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชะานี

[ 12-07-2565 ] Hits:21

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลได้มีการจัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 11-07-2565 ] Hits:22

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ