กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 0xx-xxxxxxx

พนักงานส่วนตำบล

นายสมพร พรหมทา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้าราชการครู ศพด.

นางสุทธินีย์ ศิลาเกษ

ครู อันดับ คศ.1

นางนลินี กัญญาพันธ์

ครู อันดับ คศ.2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวขวัญชีวา จำปาเทศ

ผู้ช่วยธุรการ (กองการศึกษา)

นางสาววิภาวรรณ ช่างคำ

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสาวอนัญพร การรุธ

ผู้ช่วยดูแลเด็ก

นางสาวพัชรี มูลทา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนะรินทร์ สายทอง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยะธิดา หนูสะอาด

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งนภา แนวจำปา

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ